FRIISPSYKOTERAPI
Depression

Depression

Depression er en af de mest almindelige psykiske sygdomme blandt os danskere. Depression viser sig i flere forskellige grader, men overordnet viser depression sig ved, at du er nedtrykt i en længere periode, uden at du helt er klar over hvorfor.

Når livet er svært at overskue

Har du en depression, vil du typisk mangle overskud til at udføre hverdagens gøremål, og du kan have
følelsen af, at livet er svært at overskue. Du føler dig måske trist eller nedtrykt, er træt eller har svært ved at sove og mangler appetit. Alt kan føles håbløst og meningsløst, og du mangler din sædvanlige energi og interesse for de ting, du plejer at gå op i.

Måske er du ramt på din selvopfattelse – føler, at du ikke slår til, og er overvældet af negative
tanker om, at du ingenting kan og er uden betydning.

Depression kræver behandling

Hvis du tror, du har en depression, er det vigtigt, at du får hjælp til at undersøge, om du faktisk har det. Det kan nemlig være svært selv at skelne mellem at være ked af det og have en depression. Det er her, jeg kan hjælpe dig.

Kontakt mig for at tage en uforpligtende snak.