FRIISPSYKOTERAPI
Teorien bag mit arbejde

Teorien bag mit arbejde

Min terapeutiske tilgang er narrativ. Det betyder, at jeg fokuserer på de historier og fortællinger, der er i vores liv. Det er både de fortællinger, vi bruger til at skabe mening for os, men også den faktiske historie fra fortid og nutid.

Vi fortæller historier om os selv

Grundtanken er, at der ikke findes én sand historie. Som mennesker kan vi fortælle mange mulige historier om vores liv. Vores forståelse af, hvem vi er, består af fortællinger – fortællinger, der er baseret på vores erfaringer og udgør vores viden om livet. Narrativ samtaleterapi interesserer sig for problemhistorien, men også for det problem, historien dækker over – det, der ikke bliver plads til, når problemet fylder, som det gør.

Vi finder de gode historier

Når der ikke er én sand historie, betyder det, at du kan arbejde på at finde frem til en anden historie om dit liv. I narrativ terapi arbejder vi på at finde de gode historier og fremhæve dem – så at sige gøre dem vigtigere.

Vi eksternaliserer problemet; trækker det væk fra dig. Det er nemlig ikke dig, der er problemet – det er problemet, der er problemet. Ved at skille det ud fra dig kan vi tale om, hvad der sker mellem dig og problemet, og til en vis grad fratage det sin magt. Gøre den negative historie mindre farlig ved at fortælle den højt – og derefter finde en bedre historie at sætte i dens sted.

Vi taler agentheden frem

Vi arbejder på at give dig en følelse af at kunne gøre noget andet – fokusere på en anden historie og finde styrkerne og de gode sider frem. Vi taler agentheden frem – at opleve, at du har indflydelse på dit eget liv og kan handle på en måde, der skubber dit liv i den ønskede retning. Og at du er kompetent til at handle i overensstemmelse med dine værdier.

Jeg står ved din side og hjælper dig på vej, men du tager selv de nødvendige skridt. Min teoretiske baggrund og min erfaring er din sikkerhed for, at du tager dem i den rigtige retning.

Kombinerer med andre metoder

Jeg kombinerer min narrative grundtilgang med andre, konkrete metoder, for eksempel systemisk teori, emotionsfokuseret terapi (EFT), Livets Træ-metoden (som er særligt velegnet til børn) og Imago (til parterapi). De tilgange, jeg vælger at bruge, vil blive planlagt ud fra, hvem du/I er, og hvad problemet lige kalder på.

Kontakt mig for at tage en uforpligtende snak.